Most Stołpecko - Nalibocki       Reaktywacja i Pamięć      
       
AKTUALNOŚCI - SZCZEGÓŁY INFORMACJI
26.04.2018
Piotr Kosowicz Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Piotr Kosowicz, Wiceprezes naszego Koła Środowiska Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego wybrany został Przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Serdecznie gratulujemy!

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów ŚZŻAK odbył się w dniach 9-10 kwietnia w Warszawie.

Uroczystości przedzjazdowe poprzedziła w dniu 8 kwietnia br. uroczysta Msza Święta w Katedrze Polowej WP, która była celebrowana pod przewodnictwem Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka.

Zgodnie ze Statutem uprawnionych do wzięcia udziału w Zjeździe było 133 członków Związku tj. delegatów z poszczególnych Okręgów oraz członków władz centralnych.

W trakcie zjazdu dokonano m.in. wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu Głównego ŚZŻAK został ponownie prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Podczas Zjazdu przyjęto również szereg uchwał i wniosków związanych z dalszą pracą organizacji. Obrady Zjazdu przebiegały w atmosferze, nacechowanej troską o pozycję społeczną odchodzącego pokolenia weteranów Armii Krajowej, dalsze utrwalanie etosu walk o niepodległość i przekazywanie pojęcia służby Rzeczypospolitej dzieciom i wnukom żołnierzy.

wstecz              Strona o Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim Armii Krajowej