Most Stołpecko - Nalibocki       Reaktywacja i Pamięć      
       
AKTUALNOŚCI - SZCZEGÓŁY INFORMACJI
11.01.2019
Spotkanie Świąteczno-Noworoczne

W dniu 11 stycznia 2019 r. o godz. 12.00 w gmachu Zarządu Głównego ŚZŻAK przy ul. Zielnej 39 (PASTA) odbyło się tradycyjne spotkanie Świąteczno-Noworoczne Nowogródzkiego Okręgu ŚZŻAK.

Spotkanie prowadził Prezes Nowogródzkiego Okręgu ŚZŻAK Pan Kazimierz Krajewski. Spotkanie poświęcone było przekazaniu aktualnych informacji dotyczących Związku w połączeniu ze Świąteczną Tradycją łamania się opłatkiem w kombatanckiej życzliwości i przyjaźni.

Odbyła się wspólna modlitwa, przełamanie opłatkiem i złożenie wzajemnie serdecznych życzeń Noworocznych. Wspomniano i uczczono pamięć kombatantów, którzy w zeszłym roku odeszli na wieczną wartę.

Na spotkanie przybył m.in. aż z Katowic kombatant Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Lisowski. Okręg Lwowski ŚZŻAK reprezentowała Pani Wiceprezes Anna Lewak a Koło Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego i Rodzin ŚZŻAK reprezentował Wiceprezes Koła Piotr Kosowicz, jednocześnie Członek Głównej Komisji Rewizyjnej ŚZŻAK.

W spotkaniu uczestniczył również Pan Paweł Jaworski Komendant WIN Warszawa (na zdjęciu z Andrzejem Lisowskim wspólnie z Piotrem Kosowiczem).

Pan Artur Konrad, Prezes Koła Łagierników ŚZŻAK, przekazał informacje o swojej działalności i pomocy niesionej na ziemiach kresowych w 2018 r., co zostało również zaprezentowane w krótkim formie filmowej pt.: "NAM NIE JEST WSZYSTKO JEDNO".

Była również możliwość uregulowania składek członkowskich OKRĘGU NOWOGRÓDZKIEGO, które można także wpłacać na konto: PKO IX O/Warszawa, Nr 981020 1097 0000 0115 0390.

Uroczystość uświetnił, jak zawsze, Chór Nowogródzkie Orły pod dyrekcją Pani Doroty Czajkowskiej (również dyr. Artystycznego Chóru).

Wszyscy uczestnicy spotkania przekazują za pośrednictwem niniejszej strony Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego jak najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia noworoczne dla wszystkich weteranów i kombatantów oraz ich rodzin w kraju i za granicą, nieobecnych na spotkaniu, a związanych ze społecznością Okręgu Nowogródzkiego i Koła Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego.

Zarząd Koła
Maciej Downar-Zapolski
Piotr Kosowiczta informacja posiada w swojej galerii zdjęć:  13  na stronach:  1
wstecz              Strona o Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim Armii Krajowej