Most Stołpecko - Nalibocki       Reaktywacja i Pamięć      
       
AKTUALNOŚCI - SZCZEGÓŁY INFORMACJI
19.08.2018
Uroczystości na cmentarzu we Wierszach

W niedzielę 19 sierpnia na Cmentarzu Wojennym we Wierszach w Puszczy Kampinoskiej, odbyła się z inicjatywy Wójta Gminy Czosnów oraz Grupy Kampinos ŚZŻAK, po raz kolejny - już sześćdziesiąty pierwszy - uroczystość patriotyczno-religijna w hołdzie i jako wyraz wdzięczności za daninę życia złożoną w okresie Powstania Warszawskiego w 1944 roku, przez partyzantów i kawalerzystów z oddziałów Grupy Kampinos, której trzon stanowiło Zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie.

Przybyło one z polskich ziem tzw. "kresowych" po wielomiesięcznych wcześniejszych walkach z oboma okupantami w rejonach m.in. Iwieńca, Nalibok, Terebena i w Puszczy Nalibockiej, w marszu w kierunku ukochanej Warszawy, zapoczątkowanym w Rakowie w dniu 29 czerwca 1944 roku.

Cmentarz Wojenny w Wierszach otwarto po wojnie uroczyście dopiero 29 września 1957 roku. Mszę Św. odprawił wówczas powstańczy Kapelan VIII rejonu Grupy Kampinos ks. Jerzy Baszkiewicz.

Podczas tegorocznych uroczystości w imieniu naszego Koła głos zabrał m. in. ppor. Piotr Kosowicz, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ŚZŻAK oraz współzałożyciel naszego Koła.

Przemówienie Piotra Kosowicza na uroczystościach we Wierszach, youtube >>>

Na uroczystości przybyli także z Okręgu Kielce ŚZŻAK przedstawiciele Koła im. 27 Pułku Ułanów Króla Stefana Batorego wraz z proporcem Zgrupowania w składzie: Dowódca Pocztu Adrian Natora oraz Hubert Krawczyński, Patryk Krawczyński i Jacek Bonarski - uświetniając swoją obecnością podniosłą uroczystość.

Podczas Mszy św. homilię wygłosił ks. Prałat Jaworski, w której zwrócił szczególną uwagę na jedność Polaków w czynie zbrojnym Powstania Warszawskiego jak również bardzo trafnie wskazał pochodzenie "kresowe" powstańców warszawskich - partyzantów i kawalerzystów - Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej w Grupie Kampinos AK.

ta informacja posiada w swojej galerii zdjęć:  10  na stronach:  1
wstecz              Strona o Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim Armii Krajowej