Most Stołpecko - Nalibocki       Reaktywacja i Pamięć      
       
AKTUALNOŚCI - SZCZEGÓŁY INFORMACJI
15.02.2018
Wręczono medale za zasługi dla ŚZŻAK

Kapitan-Rotmistrz Marian Podgóreczny, Małgorzata Podgóreczna, Pułkownik Edward Sum-Rogowski i Pułkownik Sławomir Grześkowiak odebrali 15 lutego w Sopocie odznaczenia "Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej". W imieniu Prezesa ŚZŻAK odznaczenia te wręczył Piotr Kosowicz, wiceprezes naszego Koła.

Kapitan-Rotmistrz Marian Podgóreczny w okresie okupacji jako partyzant i kawalerzysta Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK, przebył pod dowództwem porucznika: "Góry”, "Doliny" - Adolfa Pilcha bohaterski szlak bojowy. Został za te dokonania odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych.
 
Po wojnie poprzez swoje publikacje i wydawnictwa książkowe propagował historię Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej. Od wielu lat brał czynny udział w organizowanych spotkaniach okolicznościowych w Sopocie i Gdańsku oraz w uroczystościach Zgrupowania Kampinos na Cmentarzu Wojennym w Wierszach (Puszcza Kampinoska) oraz w Budach Zosinych (Jaktorów). Jest współfundatorem Honorowej Tablicy Pamięci poświęconej 27 Pułkowi Ułanów AK imienia Króla Stefana Batorego i jego Dowódcy rot. Zdzisława Nurkiewicza ps. "Noc", umieszczonej na Cmentarzu Wojennym w Wierszach (Puszcza Kampinoska). Współzakładał Koło Środowiska Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego i Rodzin AK ŚZŻAK.
 
Za te dokonania, za odwagę w okresie reżimu PRL-u i za tak ogromne zaangażowanie w walce o prawdę oraz dbałość o pamięć Ziem Kresowych i za przekazywaniu etosu Polskiego Państwa Podziemnego, Zarząd ŚZŻAK przyznał Kapitanowi-Rotmistrzowi Marianowi Podgórecznemu pamiątkowe odznaczenie "Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej".

Małgorzata Podgóreczna, żona Mariana Podgórecznego, zawsze wspierała i pomagała Mężowi w prowadzonych przez niego pracach na rzecz propagowania historii Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej.
 
Od lat brała czynny udział w organizowaniu spotkań okolicznościowych w Sopocie i w Gdańsku oraz w uroczystościach Zgrupowania Kampinos na Cmentarzu Wojennym w Wierszach (Puszcza Kampinoska) i w Budach Zosinych (Jaktorów). Jest współfundatorką Honorowej Tablicy Pamięci 27 Pułku Ułanów AK imienia Króla Stefana Batorego i jego Dowódcy rot. Zdzisława Nurkiewicza ps. "Noc", umieszczonej na Cmentarzu Wojennym w Wierszach.
 
Za te dokonania, za odwagę w okresie reżimu PRL-u i za tak ogromne zaangażowanie w walce o prawdę oraz dbałość o pamięć Ziem Kresowych i za wsparcie Weteranów w przekazywaniu etosu Polskiego Państwa Podziemnego, Zarząd ŚZŻAK przyznał Pani Małgorzacie Podgórcznej pamiątkowe odznaczenie "Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej".

Zarząd ŚZŻAK postanowił przyznać pamiątkowe odznaczenie "Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej" Pułkownikowi Edwardowi Sum-Rogowskiemu, mając na uwadze Jego wieloletnią opiekę nad Weteranami, dbałość o udział reprezentacji 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej w różnych uroczystościach i wydarzeniach związanych ze Zgrupowaniem Stołpecko-Nalibockim AK, fakt, że jako Dowódca 9 BBKP był inicjatorem i realizatorem koncepcji przejęcia przez 9 Braniewską Brygadę Kawalerii Pancernej tradycji, barw i patrona 27 Pułku Ułanów Kawalerii, a także za zorganizowanie przyjazdu i przyjęcie z honorami w roku 1991 porucznika "Doliny" - Adolfa Pilcha w 9 BBKP.

Odznaczenie "Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej" otrzymał także Pułkownik Sławomir Grześkowiak za wieloletnią, wszechstronną pomoc, tak potrzebną każdego dnia, Weteranom Armii Krajowej, w tym m. in. w uzyskaniu miejsc na leczenie w szpitalu Marynarki Wojennej, wspieranie Weteranów AK w ich codziennym życiu, oraz dbałość o przekazywanie etosu Polskiego Państwa Podziemnego.

wstecz              Strona o Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim Armii Krajowej