Most Stołpecko - Nalibocki       Reaktywacja i Pamięć      
       
KOMUNIKATY
24.09.2017
Baza Żołnierzy Armii Krajowej
W czerwcu 2017 roku podpisana została Umowa o współpracy pomiędzy ¦wiatowym Zwi±zkiem Żołnierzy Armii Krajowej a Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
więcej >>
10.08.2011
Pismo Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Pismo Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie ponownego wniosku Koła ¦rodowiska Zgrupowania Stołpecko Nalibockiego i Rodzin ¦ZŻ AK o nadanie nazwy Stołpecko - Nalibocki budowanemu Mostowi Północnemu.
więcej >>
06.06.2011
Pismo do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
Jako Koło ¦rodowiska Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego przy Okręgu Nowogródek ¦ZŻ AK zwracamy się raz jeszcze z pro¶b± o uhonorowanie zasłużonego w walce o niepodległy byt państwa polskiego na kresach i w obronie Warszawy Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego AK i nadanie nowo budowanemu mostowi przez Wisłę tzw. "Północnemu" nazwy: Most Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego AK. Dla skrócenia brzmienia nazwy mostu, co sugerowali¶cie Państwo w pi¶mie z dnia 10.11.2009r. proponujemy nazywać most jako Stołpecko - Nalibocki.
więcej >>
06.06.2011
Pismo do Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Jako Koło ¦rodowiska Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego przy Okręgu Nowogródek ¦ZŻ AK zwracamy się raz jeszcze z pro¶b± o uhonorowanie zasłużonego w walce o niepodległy byt państwa polskiego na kresach i w obronie Warszawy Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego AK i nadanie nowo budowanemu mostowi przez Wisłę tzw. "Północnemu" nazwy: Most Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego AK. Dla skrócenia brzmienia nazwy mostu, co sugerowali¶cie Państwo w pi¶mie z dnia 10.11.2009r. proponujemy nazywać most jako Stołpecko - Nalibocki.
więcej >>
30.03.2011
Pismo do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego
Pismo do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego z pro¶b± o objęcie Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej inicjatywy uhonorowania Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego AK, tak zasłużonego w walce o niepodległy byt państwa polskiego na kresach i w obronie Warszawy i nadania nowo budowanemu mostowi przez Wisłę, tzw. "Północnemu" nazwy: Most Stołpecko - Nalibocki.
więcej >>
27.09.2010
Pismo Prezesa Zarz±du Głównego ¦ZŻ AK
Pismo Prezesa Zarz±du Głównego ¦wiatowego Zwi±zku Żołnierzy Armii Krajowej z pro¶b± o weryfikację Stanowiska Rady, która odniosła się krytycznie do propozycji nazwy budowanego mostu północnego.
więcej >>
17.12.2009
Pismo Biskupa Polowego Wojska Polskiego
Pismo Biskupa Polowego Wojska Polskiego do Prezydenta Warszawy popieraj±ce wniosek ¦wiatowego Zwi±zku Żołnierzy Armii Krajowej w sprawie nadania nowo budowanemu w Warszawie mostowi imienia Zgupowania Stołpecko - Nalibockiego Armii Krajowej.
więcej >>
10.11.2009
OdpowiedĽ UMSW na wniosek o nadanie nazwy Most Stołpecko - Nalibocki
OdpowiedĽ Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na wniosek skierowany do Prezydenta Warszawy o nadanie nazwy Most Stołpecko - Nalibocki.
więcej >>
17.09.2009
Pismo Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Pismo Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa popieraj±ce inicjatywę nadania nowemu, budowanemu w Warszawie mostowi imienia Zgrupowania Stołpecko - Nalibockiego Armii Krajowej.
więcej >>
14.09.2009
Wniosek do Prezydenta Warszawy o nadanie nazwy Most Stołpecko - Nalibocki
Wniosek do Prezydenta Warszawy o nadanie imienia Most Stołpecko - Nalibocki budowanemu w Warszawie mostowi na rzece Wi¶le, roboczo nazywanemu "Północnym", maj±cemu poł±czyć Warszawę lewobrzeżn± z prawobrzeżn±.
więcej >>
wszystkich: 10 na stronach: 1
najnowsze
KOMUNIKATY - ARCHIWUM              Strona o Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim Armii Krajowej