Most Stołpecko - Nalibocki       Reaktywacja i Pamięć      
       
AKTUALNOŚCI - SZCZEGÓŁY INFORMACJI
20.08.2017
73. Rocznica Walk Grupy Kampinos

Centralnym punktem uroczystości w Wierszach upamiętniających 73. Rocznicę Walk Powstańczych Grupy Kampinos była koncelebrowana Msza św. w intencji poległych Żołnierzy - Partyzantów Grupy Kampinos AK oraz mieszkańców Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej.

Słowa powitania do zebranych wystosował dr Piotr Rutkowski - Wicewójt Gminy Czosnów.

Mszę św. odprawił ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk. Wygłosił on również kazanie, które łączyło przeszłe tragiczne, ale jakże bohaterskie wydarzenia z czasami nam współczesnymi.

Obecny na uroczystości Radosław Rybicki - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odczytał list Marszałka Województwa Mazowieckiego - Adama Struzika. List do zebranych skierował także Pan Minister Jan Józef Kasprzyk p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów.
 
Apel poległych z przywołaniem nazwisk bohaterów walk partyzanckich i poległych na polu chwały i salwa honorowa nadały uroczystości podniosły charakter.

Po Mszy Major mgr inż. Jerzy Koszada przypomniał zebranym chwałę i grozę tamtych krwawych dni 1944 roku.

Słowa pełne nadziei w przetrwanie etosu Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej skierował do uczestników uroczystości Maciej Downar Zapolski - Prezes Zarządu Koła Środowiska Zgrupowania Stołpecko Nalibockiego i Rodzin AK ŚŻŻAK, prywatnie syn słynnego dowódcy 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefan Batorego, rtm. Zdzisława Nurkiewicza ps. Nieczaj. por. mgr inż. Piotr Kosowicz, syn wach./por. Pawła Kosowicza ps. Orzechowski ze szwadronu CKM 23 Pułku Grodzieńskiego mówił o tworzeniu elektronicznej Bazy Żołnierzy AK jako wirtualnym pomniku poświęconym Armii Krajowej oraz o współpracy z producentami p. Jarosławem Rożnieckim i p. Kacprem Lisowskim, zmierzającej do nakręcenia filmu fabularnego mówiącego o walkach "Doliny" i Kawalerii Nurkiewicza.

Swą obecnością i modlitwą oddali hołd bohaterom goście, m.in.:

Ryszard Dorf - Sekretarz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
Jerzy Orsik - Prezes Okręgu Warszawa Powiat ŚZŻAK,
płk Ryszard Najczuk z Ministerstwa Obrony Narodowej,
płk. Andrzej Jośko - Dowództwo Wojsk Lądowych,
dr Piotr Oleńczak - kierownik Oddziału Współpracy Instytucjonalnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
Magdalena Biernacka -Starosta Powiatu Nowodworskiego,
Katarzyna Kręźlewicz- Przewodnicząca Rady Powiatu Nowodworskiego,
Tomasz Dąbrowski - Burmistrz Gminy Łomianki.
 
Licznie przybyły również poczty sztandarowe:

Grupy Kampinos Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,
Batalionu Pięść,
32. Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej,
Obrony Terytorialnej, Szkoły Podstawowej im. Grupy Kampinos AK w Kaliszkach,
Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Gabriela Narutowicza w Cząstkowie Mazowieckim,
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki,
Szkoły Podstawowej im. 2. Brygady Saperów w Kazuniu Nowym,
Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Małocicach,
Kampinoskiego Parku Narodowego, Związku Kombatantów RP w Czosnowie.

**********

Wystąpienie Maciej Downar Zapolski - film >>>

**********

Wystąpienie Piotr Kosowicz - film >>>

**********ta informacja posiada w swojej galerii zdjęć:  15  na stronach:  1
wstecz              Strona o Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim Armii Krajowej