Most Stołpecko - Nalibocki       Reaktywacja i Pamięć      
       
AKTUALNOŚCI - SZCZEGÓŁY INFORMACJI
24.09.2019
75. rocznica walk w Puszczy Kampinoskiej

18 sierpnia 2019 r. z inicjatywy Piotra Rutkowskiego - Wice Wójta Gminy Czosnów, odbyła się uroczystość patriotyczno - religijna na cmentarzu wojennym i przy Pomniku Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej w Wierszach upamiętniająca 75 rocznicę Walk Powstańczych Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego Armii Krajowej, tworzącego trzon Grupy Kampinos Armii Krajowej w Puszczy Kampinoskiej.

Na uroczystość przybyli ówcześni partyzanci Zgrupowania mjr. Józef Koźmiński i mjr. Waldemar Sielicki, ich rodziny, Teresa Piwnik Wiceprezes Okręgu Kieleckiego ŚZŻAK, poczty sztandarowe, przedstawiciele leśników, różnych instytucji oraz mieszkańcy puszczańskich wsi.

W uroczystości uczestniczyły liczne poczty sztandarowe i delegacje instytucji i organizacji pozarządowych, m.in. Komandor por. Arkadiusz Szczechowicz reprezentujący Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Kampinoski Park Narodowy, Gmina Stare Babice, Gmina Łomianki, Gmina Leszno, Powiat Warszawski Zachodni, 140. Kompania Radiotechniczna Dębina, Policja z Czosnowa, Związek Oficerów Rezerwy RP, Rada Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach, Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli, Szkoła Podstawowa w Kazuniu Polskim, 125. LO im. Waldemara Milowicza, Klub Kombatanta w Czosnowie, Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Czosnów, Stowarzyszenie Żołnierzy Powstańczych Oddziałów Specjalnych "Jerzyki" Armii Krajowej, Stowarzyszenie Szarych Szeregów, Krąg "Zamek".

Uroczystość uświetniła oprawa muzyczna przygotowana przez Chór Czosnowianie i uczennice SP w Kazuniu Polskim pod kierownictwem p. Ireneusza Dwojaka.

Uroczystość prowadził płk Marek Ruszczak.

Mszę św. koncelebrowaną odprawił Proboszcz Parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - ks. Krzysztof Kłosiewicz, a kazanie wygłosił ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk.

Koło Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego i Rodzin ŚZŻAK reprezentował wspólnie z weteranami wiceprezes Koła ppor. Piotr Kosowicz syn Pawła ps. Orzechowski, który w swoim wystąpieniu

Fakty są jednoznaczne i mówią za siebie. Historii może być wiele... >>>

poruszył i wyjaśnił na podstawie przekazów swojego ojca oraz rotmistrza Mariana Podgórecznego, ówczesną skomplikowana sytuację na kresach i konieczność prowadzenia gry wojennej z oboma okupantami.

Prezes Zarządu Grupy Kampinos Marcin Biegas odczytał listu od mjr Jerzego Koszady - Honorowego Prezesa Środowiska Grupy Kampinos AK. Listy okolicznościowe od Senatora Rzeczypospolitej Polskiej prof. Jana Żaryna odczytała Katarzyna Grabska-Gliwka, a od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika - Radosław Rybicki - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.

W asyście Kompanii Honorowej i pocztu sztandarowego 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia Nowego Apel Pamięci odczytała mjr Agnieszka Królak.

Pochowani żołnierze i ułani [z ziem kresowych] Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego na Cmentarzu wojennym w Wierszach

Urodzeni w Rakowie:
1. Kpr. Łukaszewicz Jan ps. Janeczek
2. St. Uł. Nowicki Stanisław
3. Anuszkiewicz Melchior ps. Jasieńko
4. Kpr. Oszmiański Tomasz ps. Wiśniewski
5. Strz. Mężyński Marian ps. Kalina
6. Strz. Protasiewicz Antoni ps. Antek

Urodzeni na Nowogródczyźnie:
1. Jan Kamiński - Stołpce
2. Strz. Jakubowski Franciszek ps. Sęk - Lucyna
3. Kpr. Guzowski Jan ps. Janek - Bielica
4. Grygorcewicz Bogusław ps. Mały - Orlik - Zabrzecie
5. St. Uł. Aszurkiewicz Kazimierz - Iwno
6. St. Uł. Ćwirko Antoni - Horbacze
7. Strz. Doszczenko Jan ps. Młody - Prudy
8. kpr Jan Giewojno ps. Janek - Zieniewicze
9. Kowalski Edmund ps. Kowal Bill - Stołpce
10. St. Strz. Józef Kowrygo - Tatarskie
11. Kozioł Aleksander ps Bohun - Zofinówka
12. Plut. Makaś Bronisław - Pilnica
13. Strz. Matusewicz Mieczysław - Dudki
14. Strz. Mężyński Franciszek ps. Frąckiewicz - Oleszka
15. Kpr.podchorąży Nowicki Leon ps. Lord - Jakuciew
16. Strz. Potapowicz Piotr - Wygonicze
17. St. Strz Samojło Władysław ps. Rogulski - Lida
18. Strz. Sieńko Aleksander ps. Sęk - Wygonicze
19. St. Ułan Szunejko Kazimierz
20. Plut. Wilniewiec Władyslaw ps. Grzmot
21. Kpr. Żukowski Bolesław ps. Saturn - Słoboda

Następnie oddano salwę honorową i złożono kwiaty pod Pomnikiem Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej oraz na wojennym Cmentarzu Partyzanckim w Wierszach.

Jak corocznie po części oficjalnej odbył się piknik partyzancki z tradycyjną wojskową grochówką. Przybyli na uroczystość mogli zobaczyć niezwykły i bardzo widowiskowy pokaz kawaleryjski - władanie bronią białą, kadryl kawaleryjski oraz woltyżerka w wykonaniu Stajni Tarpan z Mławy.

Więcej informacji >>>ta informacja posiada w swojej galerii zdjęć:  11  na stronach:  1
wstecz              Strona o Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim Armii Krajowej