Most Stołpecko - Nalibocki       Reaktywacja i Pamięć      
       
BIOGRAFIE
Marian Podgóreczny

St. uł. (por.) mgr Podgóreczny Marian "Żbik" - ur. w miejscowości Zaostrowiecze - Nieśwież ( Kresy II RP). Rocznik 1927. Luzak - goniec d-cy. w 3 szwadronie i d-cy. 27 puł. AK chor. (ppor. "Nieczaja"). Dowódca sekcji w 3 szwadronie. Związany w Sopotem.

Dane wg arkusza ewidencyjnego Gdańsk z dn. 15. 04. 1981 r. Podpisał M. Podgóreczny.

Syn Władysława, urodzony w miejscowości Zaostrowiecze pow. Nieśwież, pełnił zaszczytną służbę w konspiracji od lipca 1941 do 1945 roku. Od 07.1941: Tajna Drużyna Harcerska i A. Mickiewicza Zaostrowiecze - Nieśwież, podporządkowana ZWZ następnie AK - luty 1942r. Dowódcą siatki był Eugeniusz Skupski - Grot, Pocisk. Od 07. 1941 - 10.05.1944 TDH ZWZ-AK / stopień - drużynowy. Od 10.05.1944 - 06.06.1944 Samodzielny Oddział Partyzancki TDH - d-ca drużyny. W dniu 06.06.1944 od delegowany do por. A. Pilcha - Doliny, gdzie otrzymał przydział do 27 dywizjonu kawalerii chor. "Nocy" Zdz. Nurkiewicza. Od 06.06.1944 - 29.09.1944r. 27 puł. AK / 3 szw. Zgrupowanie Stołpecko - Nalibockie AK - Luzak - goniec d-cy. szwadronu / Ułan. Od 30.09.1944 - 15.10.1944r., samodz. Grupa partyzancka (z rozbitkami) 3 szwad. - d-ca oddziału. St. uł. Chorąży Sztandarowy w 27 puł. AK. Wniosek na stopień wach. 05. 1944r., wystawił: Chor. /ppor. Nieczaj/ Od 15.10.1944 - 17.01.1945r., 25 pp. / 3 sekcja 2 plut. szwad. kawalerii / 27puł. / Baon Kampinos d-ca sekcji - starszy ułan. Od 1978 ppor. Obecnie stopień porucznik. Uczestniczył w walkach: Aleksandrów, Truskawką, Brzozówką, Kiścinnem, Pociechą, Piaskami, Pilaszkowem, Rybitwą, Zaborówek, Łuszczewkiem, nad Utratą, Baranowem, Jaktorowem w Puszczy Mariańskiej na Pilicą, Białym Ługiem, na Widuchu, pod Hutą, Bokowem, Kazanowem w szarży pod Opocznem, pod Kraśnicą.

Marian Podgóreczny zostaje awansowany, jako najmłodszy w pułku (mając 17 lat) na dowódcę 3 sekcji jazdy w 2 plutonie dowodzonym przez wachmistrz Antoniego "Wira" Burdziełowskiego przy grupie kawalerii dowodzonej przez rotmistrza Zdzisława "Nieczaja" Nurkiewicza. Z kolei oddział Zawiei podporządkował się dowódcy 25 pułku piechoty Ruchu Obrony Armii Krajowej. por./gen. bryg. Burzy Stanisławowi Karlińskiemu, do którego wszedł, jako 6 kompania - (szwadron konny). W kilka dni po wkroczeniu na Kielecczyznę wojsk Armii Czerwonej, zostaje skazany przez sąd NKWD na karę śmierci za posiadanie broni. Prowadzony na rozstrzelanie uniknął wykonania wyroku dzięki nieoczekiwanej interwencji administratora majątku Kraśnica. W latach 1999-2005 współdziałając, jako prawnik, z Maciejem Downar Zapolskim przyczynił się do unieważnienia przez Sąd Okręgowy w Krakowie wyroku wydanego przez Sąd Wojewódzki w Zielonej Górze w 1959 roku skazujący rotmistrza Zdzisława Nurkiewicza ps. "Noc", "Nieczaj" na karę śmierci, zamienionej na 15 lat pozbawienia wolności za walkę niepodległościową z dwoma wrogami. Współinicjator odsłonięcia, w sierpniu 2008 roku, Honorowej Tablicy Pamięci dla kawalerzystów 27 pułku ułanów AK im. Króla Stefana Batorego i jego dowódcy rtm. Zdzisława Nurkiewicza ps. "Noc", "Nieczaj" zamontowanej na cmentarzu wojennym w miejscowości Wiersze w Puszczy Kampinoskiej. Goszcząc u siebie w Sopocie w 1974 roku swego byłego dowódcę rtm. Zdzisława Nieczaj - Nurkiewicza opracował, pod względem redakcyjnym jego pamiętnik z czasów wojny, pt "Straszny Dwór", podyktowany chor. Józefowi Jarmińskiemu ps. "Tatarzyn", z Pruszczu Gdańskiego. Był współinicjatorem, obok. płk. dypl. Edwarda Sum - Rogowskiego, płk. Stanisława Juszczyka ps. "Rotmistrz", gen. dyw. Piotra Czerwińskiego, gen. bryg. Jerzego Michałowskiego, por. Ryszarda Rom - Bielańskiego, por. Stanisława Pogoń - Piszczka, ppłk. Ryszarda Luźny - Lewina przyjęcia przez 27 pułk zmechanizowany w Braniewie, przekształcony następnie w 9 Brygadę Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie tradycji, barw i patrona 27 pułku ułanów [AK] im. Króla Stefana Batorego stacjonującego przed wojną w Nieświeżu.

Ordery i odznaczenia:

Srebrny Krzyż Orderu Wojennego Virtuti Militari
Krzyż Walecznych
Krzyże Oficerski OOP
Krzyż Kawalerski OOP
Krzyż Armii Krajowej
Warszawski Krzyż Powstańczy
Krzyż Partyzancki
Harcerski Krzyż za Zasługi dla ZHP z Mieczami

Medal Wojska
Medal za Warszawę
Medal Rodła
Złoty i Srebrny Medal Pamięci Walk i Męczeństwa
Medal Pro Memoria

Honorowa Odznaka 27 puł. AK
Honorowa odznaka Klubu Dam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari

LISTA BIOGRAMÓW               Strona o Zgrupowaniu Stołpecko - Nalibockim Armii Krajowej